I.E.S. TIEMPOS MODERNOS
ZARAGOZA

SMR2
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
15:00
15:50
SI2IFC2D
BLOP
(AI2)
SI2IFC2D
AGAR
(AI3)
LEP2IFC2D
AMAR
(AI2)
EIE2IFC2D
AGRA
(AI2)
SR2IFC2D
AMAR
(AI2)
SI2IFC2D
BLOP
(AI2)
SI2IFC2D
AGAR
(AI3)
15:55
16:45
LEP2IFC2D
AMAR
(AI2)
SI2IFC2D
BLOP
(AI2)
SI2IFC2D
AGAR
(AI3)
AW2IFC2D
AMAR
(AI2)
CMED
AW2IFC2D
AMAR
(AI2)
16:50
17:40
EIE2IFC2D
AGRA
(AI2)
AW2IFC2D
AMAR
(AI2)
AW2IFC2D
AMAR
(AI2)
18:10
19:00
SOR2IFC2D
JCFU
(AI2)
SOR2IFC2D
JCFU
(AI2)
19:05
19:55
SR2IFC2D
AMAR
(AI2)
EIE2IFC2D
AGRA
(AI2)
SR2IFC2D
AMAR
(AI2)
20:00
20:50
SOR2IFC2D
JCFU
(AI2)
 
Total Profesores Materia
  5
Seguridad informática.  ( 2º ) (SI2IFC2D)
  3
Empresa e iniciativa emprendedora  ( 2º ) (EIE2IFC2D)
  2
Lengua extranjera profesional: inglés 2  ( 2º ) (LEP2IFC2D)
  6
Servicios en red.  ( 2º ) (SR2IFC2D)
  7
Aplicaciones Web.  ( 2º ) (AW2IFC2D)
  1
Aplicaciones Web.  ( 2º ) (AW2IFC2D)
  7
Sistemas operativos en red.  ( 2º ) (SOR2IFC2D)
  5
Seguridad informática.  ( 2º ) (SI2IFC2D)