I.E.S. TIEMPOS MODERNOS
ZARAGOZA

SIR2
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:05
8:55
SRI2IFC3D
AMBL
(AI2)
EIE2IFC3D
FJLA
(AI2)
IAW2IFC3D
TJIM
(AI2)
EIE2IFC3D
FJLA
(AI2)
SAD2IFC3D
AGAR
(AI2)
9:00
9:50
IN22IFC3D
BBES
(AI2)
10:10
11:00
IAW2IFC3D
TJIM
(AI2)
SRI2IFC3D
AMBL
(AI2)
ASO2IFC3D
FGAL
(AI2)
11:05
11:55
ASO2IFC3D
FGAL
(AI2)
SAD2IFC3D
AGAR
(AI2)
12:15
13:05
ASO2IFC3D
FGAL
(AI2)
ASG2IFC3D
AMBL
(AI2)
SRI2IFC3D
AMBL
(AI2)
13:10
14:00
ASG2IFC3D
AMBL
(AI2)
14:05
14:55
         
 
Total
Materia
  5
Seguridad y alta disponibilidad.  ( 2º ) (SAD2IFC3D)
  6
Servicios de red e Internet.  ( 2º ) (SRI2IFC3D)
  3
Administración de sistemas gestores de bases de da (ASG2IFC3D)
  2
Lengua extranjera profesional: inglés 2  ( 2º ) (IN22IFC3D)
  6
Administración de sistemas operativos.  ( 2º ) (ASO2IFC3D)
  3
Empresa e iniciativa emprendedora  ( 2º ) (EIE2IFC3D)
  5
Implantación de aplicaciones web.  ( 2º ) (IAW2IFC3D)