• Sin categoría

Settlement Agreement Tlumacz

Because, you know, I`d rather have a cash bill than take your house and car. Bo wolałabym odszkodowanie w gotówce zamiast twojego domu i samochodu. I had it in a colony a few years ago. Dostałem go wskutek ugody parę lat temu. I have a lot of reasons to get into Los Angeles. Mam mnóstwo spraw do załatwienia w Los Angeles. Maybe we can have something for you in the colony. See if they offer a reasonable solution or throw more paper on us. Zobaczymy, czy zaoferują ugodę, czy zarzucą nas papierami. But we know the labyrinth of the river village as our own backyard. Ale znamy ten labirynt w osadzie nad rzeką jak nasze własne podwórko. . .

.